reference

Redovne usluge održavanja higijene obavljamo za:
- Hemofarm A.D.Vršac-Poslovni  centar  Beograd,

- Klub književnika  Beograd,  
- Ugostiteljsko-turističko preduzeće ''AIDA TRADE'' d.o.o. restoran ''Madera'' Beograd,
- Jevrejska opština Beograd,
Periodične i povremene usluge higijene obavljamo za:
- Messer Tehnogas AD Beograd,  
- Štamparsko preduzeće ''Studio DOT'' Beograd,  
- ''Čeki Trade'' d.o.o. Beograd,  
- ''Nju compani'' d.o.o. ''IN hotel'' Novi Beograd  
- ''Univers Co'' Beograd,    
- Finska ambasada Beograd,  
- Ultra art d.o.o. Beograd,  
- Ekos Corporation Beograd,  
- ''Ratko Mitrović-International'' d.o.o. Beograd,  
- ''FarmaLogist'' d.o.o.,Beograd,  
- Nicola`S-modna kuća  Beograd,  
- ''Twon House'' hotel-Beograd  
- ''OFF'' d.o.o.-Projektni biro- Beograd,  
- ''Balzac'' restoran-Beograd,  
- Bohor –Beograd,  
- Hemija tehno-Zemun.